Husregler

9 februar, 2012
Brænde: Der er ikke brænde til brændeovnen eller bålplads. Der må ikke fældes træer på grunden.
Skader: Vil blive opgjort sammen med slutregningen. I tilfælde af evt. skader, der forhindrer efterfølgende holds ophold på lejren, vil skadevolderen være erstatningspligtig over for det efterfølgende hold og Hovborg for driftstab.
En lejer, der bliver forhindret i at udnytte lejren på grund af skader, forvoldt af det foregående holds deltagere, vil kunne kræve erstatning af disse.
Ved afrejsen skal I selv meddele, hvor der er opstået skader, eller service der er gået i stykker.
Vedligeholdelse: Der må ikke skrives på vægge, lofter eller inventar. Alle skader vil blive udbedret for skadevolderens regning.
Lejeren må ikke for vor regning tilkalde håndværkere/reparatører uden aftale med udlejer.
Inventar: Borde, stole og madrasser må ikke benyttes udendørs
Mangler: skal påtales ved indflytning. Er dette ikke sket, er man ansvarlig for senere konstaterede mangler.
Ansvar: Hovborg er erstatnings/ansvarspligtig efter normale grundejerforsikringer. Herved forstås ansvarsbelastende mangler ved bygninger etc. Der er ikke tegnet særlig personansvarsforsikring. Skulle ejendommen blive udsat for brand eller anden skade, som umuliggør brugen af bygningerne, eller myndighederne kræver særlige foranstaltninger, der ikke er kendt på det tidspunkt, hvor kontrakten er underskrevet, vil Hovborg være fri for erstatningsansvar.
Opførsel: Vi forventer god opførsel af vore lejere. Naboerne bor tæt pa lejren, og skal også kunne være der. Mekanisk musik og højttaleranlæg må ikke benyttes udendørs. Indendørs musik dæmper kl. 22,00 og skal ophøre kl. 24.00.
De omliggende sommerhusområder må ikke benyttes til legeplads.
Rengøring: Der er rengjort, når I kommer. Møbler, madrasser og service er placeret, hvor det skal stå ved afrejse. Lejer sørger selv for rengøring under opholdet.
Husk at medbringe opvaskemiddel (ikke til opvaskemaskine), toiletpapir, køkkenruller, viskestykker og sengetøj.
Komfur, køleskab, fryser, ovn, kippande og service skal rengøres inden jeres afrejse. Gulvene skal være fejet. Alt affald, herunder papir i papirkurve, skal kommes i de udendørs affaldscontainere.
Udendørs arealerne skal ligeledes holdes fri for affald. Fliserne skal fejes
Er ovenstående forhold ikke i orden, vil lejeren blive afkrævet et beløb, der svarer til opsynets ekstra forbrug af tid.
Afrejse: Døre og vinduer skal være lukkede Nøglen afleveres i boksen.
Der kommer altid et hold efter jer – ofte ret kort tid efter, Derfor må soverummene tømmes mindst 2 timer før afrejse.
Ved ankomst kan I kun forvente at tage soverummene i brug straks, men tal med udlejer.
Kommentarer er lukkede.