Priser

13 december, 2016
Priser pr. person pr. dag
Pris pr. person/ døgn 70 kroner. Mindste betaling er 44 personer
Weekend pr. person / døgn 75 kroner. Mindste betaling er 44 personer.
Weekendleje pr. person/ døgn for uniformerede korps: 65 kroner
Priser ( uge 27-uge 32) udlejes kun hele uger
Hel uge pr. person/døgn 70 kroner. Mindste betaling er 60 personer
Miljøafgift 250 kroner

For yderligere oplysninger – eller såfremt du ønsker at leje Hovborglejren – kontakt Hanne Andersen, Laurbærvænget 3, 5772 Kværndrup, Telefon 6227 1904 E-mail:  hovborg@hovborglejren.dk

Kommentarer er lukkede.